Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely online dětského dne

 1. Udělujete tímto souhlas akci Online dětský den (dále jen "Provozovatel"), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen "zákon o ochraně osobních údajů"), zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • e-mail
 2. Jméno, příjmení a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení vaší odpovědi na soutěžní otázky. Tyto údaje budou Provozovatelem zpracovány po dobu pravděpodobobného trvání vašeho zájmu (maximálně 5 let) nebo po dobu trvání spolupráce.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu na onlinedetskyden@slajit.cz nebo dopisu na korespondenční adresu společnosti.
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 4. Každá finanční částka, která je poslaná na č.ú. 17111444/5500 slouží k dobročinné věci a to konkrétně k pořízení bionické protézy pro Lucku Sukovou. Tato sbírka je zastoupená Nadací charty 77 - Konto bariéry. Tento bankovní účet je transparentní a je na jejich webových stránkách www.kontobariery.cz volně otevřený každému občanovi.